Kuntatalouden tietopalvelun Excel-syöttölomakkeet

KKNR_syöttölomake_2022_sv

Av datasmängdens sammandrag

Med hjälp av Excel-inmatningsapplikationen (blanketten) kan man producera en rapporteringshelhetsspecifik fil för rapportering.

Källa: Kuntatalouden tietopalvelun Excel-syöttölomakkeet

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLSM
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 6 april 2022
Metadata senast uppdaterad 17 november 2023
Skapad 6 april 2022
SHA256 acb30c7028950ef3bbac2b5ca06a5e6f793ce11dff7fde858417f8543d77fd1c