Kuntien ja kuntayhtymien ostolaskudatan avaamisen ohje

Kuntien ja kuntayhtymien ostolaskudatan avaamisen ohje

Tämä aineisto on pdf-muodossa julkaistu ohje. Ohje löytyy liitteineen myös Kuntaliiton julkaisuista.

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format PDF
Filstorlek 450306
Datastatus Aktuell version
Tidsmässig täckning 26.05.2021 -
Data senast uppdaterad 26 maj 2021
Metadata senast uppdaterad 18 november 2022
Skapad 26 maj 2021
SHA256 4efad825cd6cdd210d67e4f7d642a3ef8cd5f4fa2778cb4bb656ca8426aca223