Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokituksen ja Palvelutietovarannon luokittelutietojen vastaavuudet

Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokituksen ja Palvelutietovarannon luokittelutietojen vastaavuudet 2022

Kunnilla on velvollisuus raportoida taloustietonsa Valtiokonttorille kuntien ja kuntayhtymien palveluluokituksen (entinen JHS 200) mukaisesti. Vastaavasti kuntien tulee kuvata palvelunsa Palvelutietovarantoon ja antaa palvelukuvauksille palvelua kuvaavat luokittelutiedot (palveluluokka, kohderyhmä ja asiasanat). Nämä kaksi luokitusta on sovitettu aineistossa yhteen.

Kutakin Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokituksen palvelua vastaa PTV-metatietojen kokonaisuus, joka muodostuu palveluluokasta, kohderyhmästä ja asiasanoista. Poikkeuksena Erittelemätön -tason palvelut (Esim. erittelemätön pelastustoimi) palvelunumeroineen, joka on jätetty aineistoon, mutta vastaavuuksia ei ole merkitty.

Aineisto on tarkoitettu vuoden 2022 taloustietojen raportointiin.

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLSX
Filstorlek 91264
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 20 december 2021
Metadata senast uppdaterad 5 januari 2023
Skapad 20 december 2021
SHA256 2a8666ebf38344d459ac6b31adc78315badaf8a880a20eee38d940c64ec1c18e