Kuopion kaupunkipyörien käyttötilastot

Matkat_metadata_fin.xlsx

Taulukon tietokenttien kuvaukset (metatiedot)

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLSX
Filstorlek 18260
Datastatus Aktuell version
Tidsmässig täckning 17.02.2022 - 31.12.2027
Data senast uppdaterad 17 februari 2022
Metadata senast uppdaterad 23 maj 2023
Skapad 17 februari 2022
SHA256 c782178155bdbdc4ad71890eb2a839f7fb722b1db3ca8408bff90844cf23ba03