Kuopion kaupunkipyörien käyttötilastot

Kuopion kaupungin Vilkku-Fillarien käyttötilastot 2021

Av datasmängdens sammandrag

Kuopion kaupunkipyörien käyttötilastoissa on jokainen kaupunkipyörien lainaustapahtuma. Käyttötilastojen tietokenttäkuvaukset ovat erillisenä liitteenä .XLS muodossa. Tilastoista selviää mm. pyörän lainauksen aikana pyörän käyttämä energiamäärä Wh sekä ajettu matka metreinä. Lisäksi aineistosta selviää pyörän lainaus- ja palautussijainti. Käytettävä koordinaattijärjestelmä on EPSG: 4326 (WGS-84). Data on anonymisoitu kaupungin toimesta. Alkuperäisestä datasta on poistettu asiakkaan henkilötiedot sekä yksilöivät tunnisteet.

Källa: Kuopion kaupunkipyörien käyttötilastot

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format CSV
Filstorlek 62439306
Datastatus Aktuell version
Koordinatsystem WGS-84
Tidsmässig täckning 01.01.2021 - 31.12.2021
Data senast uppdaterad 17 februari 2022
Metadata senast uppdaterad 23 maj 2023
Skapad 17 februari 2022
SHA256 15998de9fcf15bb090454989ce97f2698d181e6a800e1893a7b1e6e30917c55c