Kymenlaakson maakuntakaava 2040 yhtenäisessä tietomallissa

https://geoserver.lounaistieto.fi/geoserver/hame_kymenlaakso/ows?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Av datasmängdens sammandrag

Kymenlaakson maakuntakaava 2040 on kokonaismaakuntakaava, joka tullessaan voimaan kumoaa kaikki kaava-alueen aiempien maakuntakaavojen kaavamerkinnät ja niihin liittyvät suunnittelumääräykset. Maakuntakaavan 2040 kaava-alue on Kymenlaakson maakunnan kunnat: Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Iitin kunnan alueella jäävät voimaan aiemmat voimassa olevat maakuntakaavat. Iitin kunta siirtyy Päijät-Hämeen maakuntaan 1.1.2021.

Kymenlaakson maakuntavaltuusto hyväksyi Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kokouksessaan 15.6.2020. Maakuntahallitus on määrännyt MRL 201 § mukaisesti maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kaavan lainvoimaisuutta kokouksessaan 24.8.2020.

Aineisto soveltuu maakunnan yleispiirteiseen tarkasteluun.

Aineisto on visualisoitu HAME-tietomallin mukaan, joka poikkeaa vahvistettujen maakuntakaavojen visualisoinnista. HAME-visualisointi perustuu HAME-hankkeessa (Harmonisoidut maakuntakaavat e-palveluiksi) kehitettyihin ja yhteisesti sovittuihin maakuntakaavamerkintöihin. Lisätietoa HAME-hankkeesta: http://www.syke.fi/hankkeet/hame.

Källa: Kymenlaakson maakuntakaava 2040 yhtenäisessä tietomallissa

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format WMS
Koordinatsystem EPSG:3067
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 23 maj 2024
Metadata senast uppdaterad 23 maj 2024
Skapad 23 maj 2024
SHA256 -