Kysy kirjastonhoitajalta

Datamatriisi XMTC-koneoppimismallien koulutukseen (TF-IDF) Voikko-lemmatisointiin perustuen

Datamatriisi XMTC-koneoppimismallien koulutukseen (TF-IDF) Voikko-lemmatisointiin perustuen. Tekstimuotoinen data noudattaa The Extreme Classification Repositoryn käyttämää Bag-of-Words piirretiedostomuotoa (http://manikvarma.org/downloads/XC/XMLRepository.html).

Ensimmäisen rivin muotoilu on:

total_documents number_of_features number_of_labels

Muut rivit esittävät yhden dokumentin per rivi:

label1,label2,...,labelk ft1:ft1_val ft2:ft2_val ft3:ft3_val .. ftd:ftd_val

ts., pilkuin erotettu lista luokista, jota seuraa kaikki nollasta poikkeavat komponentit TF-IDF-vektorista esitettynä pareina component_number:value.

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format TXT
Filstorlek 5125243
Datastatus Aktuell version
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 24 februari 2021
Metadata senast uppdaterad 24 februari 2021
Skapad 24 februari 2021
SHA256 deae8c8d3e41364f051dbe9ffae908b8f1883b855f971661907fc3392bcbbaac