Läjitysalue (vesiväyläaineisto)

https://avoinapi.vaylapilvi.fi/vaylatiedot/ows?service=wfs&request=getCapabilities

Av datasmängdens sammandrag

Läjitysalue on alue, johon ruoppauksessa syntyneet ruoppausmassat on sijoitettu.

Sisältää Väyläviraston vesiväylärekisteriin merkityt läjitysalueet.

Källa: Läjitysalue (vesiväyläaineisto)

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format WFS
Koordinatsystem http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 15 december 2023
Metadata senast uppdaterad 15 december 2023
Skapad 15 december 2023
SHA256 -