Laserkeilausaineisto 2008 – 2019


Valtakunnallinen laserkeilausaineisto, jota on tuotettu ennen kansallista laserkeilausohjelmaa. Aineiston alkuperäinen pistetiheys on 0,5 pistettä/m².

Laserkeilausaineisto on maanpintaa ja maanpinnalla olevia kohteita kuvaava kolmiulotteinen pistemäinen aineisto. Jokaisella pisteellä on x, y ja z koordinaattitieto.

Laserkeilausaineistoa kerätään mm. korkeusmallien valmistamista ja metsävaratiedon keruuta varten.

Laserkeilausaineistoa on saatavilla koko Suomesta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta

Vuodesta 2020 eteenpäin tuotetaan laserkeilausohjelman mukaista laserkeilausaineistoa. Keilausohjelman mukaisen uuden ’Laserkeilausaineisto 5 p’ – tuotekuvaus https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/laser-scanning-data-5-p . Uudesta Laserkeilausaineisto 5 p:stä luodaan harvennettu avoin aineisto: Laserkeilausaineisto 0,5 p. Tuotekuvaus https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/laserkeilausaineisto-05-p . Kyseinen aineisto vastaa ominaisuuksiltaan Laserkeilaus 2008 – 2019 aineistoa.

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Keywords
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  Typ av datamängd Open data
  Internationella jämförelser
  Ansvarig för datamängd Maanmittauslaitos
  Den ansvarigas e-post asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi
  Den ansvarigas webbplats
  comments powered by Disqus