Lempäälän rakennuskiellot

Lempäälän rakennuskiellot sisältää tiedot Lempäälän kunnan voimassaolevista yleis- ja asemakaavan laatimista varten määrätyistä rakennuskielloista ja toimenpiderajoituksista. Aineisto perustuu Lempälään kunnan tekemiin päätöksiin rakennuskielloista ja toimenpiderajoituksista.

Aineistossa on esitetty rakennuskieltojen ja toimenpiderajoitusten sijainti aluemaisena sekä näiden ominaisuustietoja. Aineistoa ylläpidetään jatkuvasti.

Dataresurser

This dataset has no data. Ask the dataset's maintainer to add data.

Mer information

Collection Öppna data
Original dataset Link to harvested dataset
Ansvarig Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
Den ansvarigas e-post
  1. paikkatieto@lempaala.fi
Last modified 02.11.2022
Visa ändringslogg
Created on 14.12.2017

Give feedback

comments powered by Disqus