Luiskat

https://avoinapi.vaylapilvi.fi/vaylatiedot/ows?service=wfs&request=getCapabilities

Av datasmängdens sammandrag

Velho-järjestelmän Luiskat -kohdeluokka kuuluu Sijaintipalvelun Tiealueen poikkileikkaukset -tietokokonaisuuden alle. Luiskat -kohdeluokkaa ei ollut erikseen Tierekisterissä. Luiskalla tarkoitetaan tiealueella sijaitsevaa, kahta eri korkeudella olevia tasoja yhdistävää maanpinnan kaltevaa rakennetta. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Källa: Luiskat

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format WFS
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 15 december 2023
Metadata senast uppdaterad 15 december 2023
Skapad 15 december 2023
SHA256 -