Maisemanhoitoalueet

Luonnonsuojelulain nojalla voidaan perustaa erityisiä maisemanhoitoalueita. Niiden avulla vaalitaan muun muassa luonnon- tai kulttuurimaisemaa sekä alueiden historiallisia ominaispiirteitä. Aineisto sisältää Ympäristöministeriön päätöksellä perustetut valtakunnalliset maisemanhoitoalueet, lisätietoja https://ym.fi/maisemanhoitoalueet . Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0)

Under the Nature Conservation Act, special landscape management areas may be established. They are used to preserve the natural or cultural landscape and the historical features of the areas. The dataset includes national landscape management areas established by a decision of the Ministry of the Environment, more information https://ym.fi/en/landscape-management-areas .

This SYKE’s dataset can be used according to open data license (CC BY 4.0).

Digitoitu kuvaruudulta. Sijainti \gis\data\luonto\Maisemanhoitoalueet.gdb

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Original dataset Link to harvested dataset
Ansvarig Suomen ympäristökeskus (Syke)
Den ansvarigas e-post
  1. gistuki@syke.fi
Den ansvarigas webbplats https://www.syke.fi
Last modified 16.11.2022
Visa ändringslogg
Created on 10.11.2022

Give feedback

comments powered by Disqus