Maksetut takuueläkkeet

package.json

Av datasmängdens sammandrag

Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten 'Utbetald garantipension' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Datamaterialet innehåller månads- och årsuppgifter från och med 2020.

Materialet gällande utbetalda garantipensioner innefattar alla betalningstyper, dvs. utöver regelbundna utbetalningar även retroaktiva utbetalningar och återbetalningar.

Uppgiften ?Grund för stödet? anger på vilken grund garantipension har beviljats. Om personen får folkpension är grunden för garantipension alltid folkpension i materialet, även om personen får andra pensioner.

Källa: Maksetut takuueläkkeet

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format JSON
Filstorlek 32300
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 15 april 2024
Metadata senast uppdaterad 15 april 2024
Skapad 2 maj 2022
SHA256 77924ec9c93c7e3fe1efe9922f316513c1335281e5237bc8418b602493e5b0a7