Marttilan kunnan ostolaskut 2021

Marttilan kunta julkaisee ostolaskutiedot vuosittain tilinpäätöksen valmistuttua vuoden 2021 tiedoista lukien. Ostolaskudata sisältää tavaroiden ja palveluiden, investointien, tarvike- ja kalustohankintojen sekä vuokrien ostolaskutiedot. Ostolaskudatasta on poistettu maksetut avustukset, lainat, eläkemaksut yms. ei-ostolaskuiksi määriteltävät maksut sekä liikesalaisuuksia tai henkilötietoja sisältävät ostolaskutiedot.

Aineisto on poimittu ostoreskontratiedoista rivitasolla, jolloin laskukohtainen yhteissumma saadaan laskemalla saman tositenumeron sisältävät rivit yhteen. Summat ovat arvonlisäverottomia.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Marttila
Administratörens e-post
  1. kunta@marttila.fi
Administratörens webbplats www.marttila.fi
Länkar till mer information
  1. https://marttila.fi/tietoa-marttilasta/kyselyt-ja-tilastot/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 03.08.2022
Senast redigerat 22.02.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 03.08.2022