Meren hydrografia- ja virtausennustedata HBM


Aineisto sisältää Ilmatieteen laitoksen virtausmallin HBM:n (HIROMB-BOOS Modelin) uusimman meriveden pintakerroksen lämpötila-, suolaisuus- ja virtausennusteen.

Dataresurser (3)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  Typ av datamängd Open data
  Internationella jämförelser
  Status Aktiv
  Ansvarig för datamängd Ilmatieteen laitos
  Den ansvarigas e-post
  1. avoin-data@ilmatieteenlaitos.fi
  Den ansvarigas webbplats
  comments powered by Disqus