Merenkulun turvalaitteet (vesiväyläaineisto)

https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Vesi/Tietokuvaus/vesivayla-aineistot_tietosisallonkuvaus.pdf

Av datasmängdens sammandrag

Merenkulun turvalaite on kulkuväylän merkitsemistä tai muuten vesiliikenteen ohjaamista ja turvaamista varten vesialueelle tai rannalle sijoitettu rakenne ja laite. Navigointiin ja väylän merkitsemiseen käytettävien merimerkkien lisäksi merenkulun turvalaitteiksi luetaan myös vesiliikennemerkit ja valo-opasteet.

Sisältää Väyläviraston vesiväylärekisteriin merkityt merenkulun turvalaitteet. Aineisto sisältää sekä kelluvat, että kiinteät turvalaitteet.

Källa: Merenkulun turvalaitteet (vesiväyläaineisto)

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format PDF
Koordinatsystem http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 13 november 2023
Metadata senast uppdaterad 13 november 2023
Skapad 13 november 2023
SHA256 -