Merenpohjan habitaattiluokitus Ormskärissä 2008

https://geoserver.lounaistieto.fi/geoserver/ymparisto/ows?service=wms&version=1.3.0&layer=eunis&request=GetCapabilities

Av datasmängdens sammandrag

Habitaattikartat Ormskärin ja Pohjanpitäjänlahden alueelta. Kartat on tuotettu matemaattisen mallinnuksen avulla käyttäen fysikaalisen ympäristön tietoja (pohjan maalaji, vesipatsaan valoisuus ja merenpinnan avoimuus). Habitaatit on nimetty EEA:n EUNIS-järjestelmän mukaisesti (EUNIS taso 3 tai 4).

Kartta antaa yleispiirteisen kuvan alueen habitaateista, mutta sen perusteella ei ole mahdollista päätellä yksittäisen lajin tai habitaatin esiintymistä suurella tarkkuudella. Kartta soveltuu suunnittelun apuvälineeksi.

Källa: Merenpohjan habitaattiluokitus Ormskärissä 2008

Förhandsgranskning

Bädda in

Ingen förhandsgranskning tillgänglig just nu Klicka här för mer information

Ladda ned resursen

Ytterligare information

Format WMS
Tidsmässig täckning -
Senaste uppdatering 15 maj 2023
Skapad 15 maj 2023
SHA256 -