Occurences of some bottom animals in Turku, Naantali and Southeast Finland 2011

https://geoserver.lounaistieto.fi/geoserver/ymparisto/ows?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Av datasmängdens sammandrag

Kaakkois-Suomen sekä Turun ja Naantalin merialueella dominoivina esiintyvät pohjaeläinlajit sekä likaantumista indikoivien lajien yksilöntiheydet. Aineisto on laadittu Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannasta yhdistämällä vuosien 2006-2009 pohjaeläintiedot.

Källa: Occurences of some bottom animals in Turku, Naantali and Southeast Finland 2011

Förhandsgranskning

Bädda in

Ingen förhandsgranskning tillgänglig just nu Klicka här för mer information

Ladda ned resursen

Ytterligare information

Format WMS
Koordinatsystem http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 15 maj 2023
Metadata senast uppdaterad 15 maj 2023
Skapad 15 maj 2023
SHA256 -