Oulun kaupungin ympäristöohjelman mittarit

Oulun kaupungin ympäristöohjelman mittarit. Mittaristo on uusiutunut vuonna 2019 ja uuden mittariston mukaisia seurantalukuja päivitetään Oulun kaupungin ympäristöohjelman mittarit Excel-tiedoston tauluihin. Vuoteen 2018 saakka tietoja kerättiin Oulun kaupungin ekologisen kestävyyden indikaattorit Excel-tiedostoon. Siinä tiedot ovat vuosien 2007-2012 osalta vanhan Oulun mukaisia (ennen kuntaliitoksia) ja vuodesta 2013 alkaen uuden Oulun mukaisia.

Ympäristöohjelma on yksi kaupunkistrategian Oulu 2026 toteuttamisohjelmista. Ohjelman tavoitteena on hyvän ympäristön tilan säilyttäminen ja kaupungin elinvoimaisuuden tukeminen. Ympäristöohjelman lähtökohtana ovat kaupunkistrategian painopisteet ja niissä esitetyt linjaukset sekä kaupungin sopimukset ja sitoumukset ympäristöasioiden edistämiseksi. Sitoumusten taustalla on kansallisia ja kansainvälisiä sopimuksia ja säädöksiä, joiden tavoitteet ja toimenpiteet ovat yhteneviä kaupungin toiminnan kanssa.

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Ansvarig Oulu
Den ansvarigas e-post
  1. avoindata@ouka.fi
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Last modified 18.11.2022
Visa ändringslogg
Created on 15.03.2017

Give feedback

comments powered by Disqus