Oulun kaupungin pyöräilyn brändireitit

Oulun kaupungin pyöräilyn brändätyt reitit, jotka on numeroitu ja merkitty omilla graafisilla tunnisteilla.

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Ansvarig Oulu
Den ansvarigas e-post
  1. avoindata@ouka.fi
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Last modified 18.11.2022
Visa ändringslogg
Created on 28.05.2020

Give feedback

comments powered by Disqus