Oulun Sankivaaran kuntoradan kävijämäärät


Tietoaineisto sisältää Sankivaaran kuntoradalla sijaitsevan latukameran havaintomäärät kuntoiluradalla liikkuvista ihmisistä. Näytetään edellisen kymmenen havaintotunnin tiedot sekä edellisen 30 päivän vuorokausikohtaiset havaintomäärät.

Dataresurser (2)

Mer information

Fält Värde
Keywords
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Ansvarig för datamängd
Den ansvarigas e-post avoindata@ouka.fi
Den ansvarigas webbplats
comments powered by Disqus