Pääkaupunkiseudun energiankulutus

Excel fil

Av datasmängdens sammandrag

Data innehåller uppgifter om huvudstadsregionens och separat huvudstadsregionens städers energiförbrukning enligt sektor (fjärrvärme, oljeuppvärmning, elvärme, konsumentelektricitet, trafik, industri och arbetsmaskiner) under åren 1990 och 2000–2022.

För uppvärmningens del justeras förbrukningens årliga växlingar med ett glidande medelvärde på fem år, men på den egna fliken visas förbrukningen utan justering.

Källa: Pääkaupunkiseudun energiankulutus

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLSX
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 29 maj 2019
Metadata senast uppdaterad 17 oktober 2023
Skapad 29 maj 2019
SHA256 -