Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun tunnusluvut


HSY:n ilmanlaatutietojen raja-, ohje-, tavoite- ja kynnysarvojen verrannolliset luvut vuodesta 1985 alkaen. Vuodesta 2014 eteenpäin aineistot ovat vuosikohtaisesti kohdissa ilmanlaadun mittausasemat, ilmansaastepitoisuudet ja ilmanlaatuindeksit.

​Aineisto sisältää myös tiedot milloin ja mitä ilmanlaadun mittausasemilla on mitattu minäkin vuonna. Mittausasemien sijaintitietojen koordinaatisto on ETRS-GK25.

Ilmatieteen laitoksen ylläpitämät reaaliaikaiset asemakohtaiset ilmanlaatuhavainnot löytyvät avoindata.fi:sta.

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Den ansvarigas e-post avoindata@hsy.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
comments powered by Disqus