Luftkvalitetsindexen i huvudstadsregionen och övriga Nyland

Materialet omfattar HRM-mätstationernas luftkvalitetsindex timvis. Med luftkvalitetsindexen delas luftkvaliteten in i fem kategorier, från bra till mycket dålig. Indexkategorierna baserar sig på luftföroreningarnas hälsoeffekter samt standarder. När luftkvaliteten är dålig kan känsliga personer utveckla symtom.

Materialet uppdateras fyra gånger per år (i mars, juni, september och december).

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Administratörens e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
  1. http://www.hsy.fi/ilmanlaatu
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 12.04.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 24.04.2015