Pääkaupunkiseudun ilmansaastepitoisuudet

Luftföroreningshalter 2015

Av datasmängdens sammandrag

Luftföroreningarnas månatliga och årliga genomsnittliga värden i huvudstadsregionen, halter som är jämförbara med standarder, maximala timvärden, samt uppgifter om mätningarnas tidsrelaterade representativitet.

Källa: Pääkaupunkiseudun ilmansaastepitoisuudet

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLSX
Filstorlek 150000
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 11 december 2017
Metadata senast uppdaterad 4 april 2024
Skapad 11 december 2017
SHA256 -