Pääkaupunkiseudun liikennemeluvyöhykkeet

Esri Shape fil

Av datasmängdens sammandrag

Aineisto sisältää pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) liikennemeluvyöhykkeet. Aineistossa on eritelty maantie-, tieliikenne-, raideliikenne- ja rautatieliikennemeluvyöhykkeet sekä päivä- ja yöajat.

Aineiston koordinaatisto on ETRS-TM35FIN.

Melulaskennat suoritettiin erityisesti melulaskentoja varten hankitulla tehotyöasemalla. Laskennat ajoittuivat marraskuun 2011 ja tammikuun 2012 väliselle ajalle. Kaikkien tilanteiden laskenta-ajat vaihtelivat 8-12 vuorokauden välillä. Laskenta-aika oli riippuvainen kaupungin melumallin yksityiskohtien lukumäärästä sekä kaupungin pinta-alasta.

Källa: Pääkaupunkiseudun liikennemeluvyöhykkeet

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format SHP
Filstorlek 159452000
Koordinatsystem ETRS-TM35FIN
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 12 oktober 2012
Metadata senast uppdaterad 15 december 2023
Skapad 12 oktober 2012
SHA256 -