Ortobilder från Helsinki region

Ortobilder över Helsingfors storstadsområde från 2015 till 2023.

De senaste ortobilderna över Helsingfors storstadsområde togs i juni 2023. Upplösning (GSD) är 5 cm/pixel. Kommunerna som var involverade i projektet har tillgång till den ursprungliga 5 cm-bilden, medan upplösningen för hela området som publicerades som öppna data av HSY är 25 cm.

Ortobilder finns tillgängliga i både färg (RGB) och falsk färginfraröd (CIR). Vårt gränssnitt innehåller mosaikversioner som täcker åren 2023 och 2021 för hela området i både RGB- och CIR-versioner. För tidigare år (2019 och äldre) finns endast färgbilder (RGB) tillgängliga via gränssnittet. Vid behov kan bilder begäras på adressen avoindata@hsy.fi. Bilderna från 2023 finns tillgängliga i GeoTIFF-format som individuella ark med en 1 km rutnät, och tidigare bilder finns tillgängliga med en 2,5 km rutnät. Dessutom finns hela områdesmosaiker tillgängliga i ECW- och JP2-format.

Ortobilder är i koordinatsystemet ETRS-GK25. Förvärvsprojektet har genomförts genom gemensam upphandling, där Helsingforsregionens miljötjänster (HSY) agerar som upphandlingskoordinator.

Regional täckning:

  • 2023 (GSD 5 cm): Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt, Kervo, Träskända, Tusby, Nurmijärvi
  • 2021 (GSD 25 cm): Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt, Kervo och Träskända
  • 2019 (GSD 20 cm): Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt och Kervo
  • 2017 (GSD 20 cm): Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt, Kervo och Nurmijärvi
  • 2015 (GSD 20 cm): Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt, Kervo och Sibbo

Upphovsrättsnotisen bör inkludera alla parter som var involverade i upphandlingen och året för datasetet. Till exempel: Ortobild (c) Kommunerna i området, HSY, HSL och Finlands försvarsmakt 2023. 1.

Ortofotot kan ses i HRM:s öppna karttjänst. Materialet kan användas via HRM:s öppna gränssnitt.

Mer information om HRM:s gränssnitt.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Administratörens e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
  1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/paikkatiedot/avoin-data-rajapinnat/
  2. https://kartta.hsy.fi
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 01.03.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 09.03.2018