Servicekarta över Helsingforsområdet

Servicekartan är en öppen informationskanal om Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städers verksamhetsställen och tjänster. Servicekartan hjälper kommuninvånare att alltid hitta de senaste uppgifterna om de tjänster som staden erbjuder och om tjänsternas tillgänglighet.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin kaupunginkanslia
Administratörens e-post
  1. palvelukartta@hel.fi
Administratörens webbplats https://dev.hel.fi/
Länkar till mer information
  1. https://palvelukartta.hel.fi/fi/
  2. https://palvelukartta.hel.fi/en/
  3. https://palvelukartta.hel.fi/sv/
  4. https://hel.fi/palvelukarttaws/restpages/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 13.09.2022
Visa ändringslogg
Skapad på 09.06.2011