WFS gränssnitt

URL: https://kartta.hsy.fi/geoserver/wfs

Av datasmängdens sammandrag

Byggnader i huvudstadsregionen har publicerats på grundval av uppgifter från det regionala grundregistret för kommunerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. För Esbo har de regionala geometrierna extraherats från Esbo stads öppna gränssnitt. Uppgifterna har begränsats till publicering av snävare uppgifter om bostäder i en och två bostäder, fritidsbostäder, ekonomiska byggnader och bastubyggnader än andra byggnader (t.ex. information om våningsyta publiceras inte). Befolkningsskydd har helt utelämnats från offentliggörandet. Ägarinformation publiceras inte i det öppna av sekretesskäl. Datan uppdateras varannan vecka.

En byggnad är en separat byggnad byggd på en fast eller permanent plats, med egen ingång som innehåller täckt utrymme för bostäder eller annan användning, begränsad från väggens eller andra byggnaders yttre utrymme. Lätt konstruktion skärmtak är inte listade som byggnader. Endast färdiga byggnader för vilka en migrationsöversyn har genomförts har hämtats i öppna byggnadsdataset. Materialet innehåller information om plats, byggnadsår, syfte och ytareor samt byggmaterial.

Det bör noteras att när byggnader som färdigställts före 1980-talet, där inget utbyggnads- eller ändringsarbete som kräver bygglov senare har utförts, är mycket av uppgifterna baserade på undersökningar om ägare och byggare. På grund av detta kan det finnas fel och felaktigheter i data. För Helsingfors gäller detta datum före 1981 och Esbo före 1984. Vissa uppgifter för kontors-, kommersiella och bostadshus i Helsingfors (inklusive totalyta) reviderades under 1987-89 till en lägsta tillförlitlig nivå för statistisk användning.

Nivå i HRM:s öppna gränssnitt: pks_rakennukset_paivittyva

Källa: Pääkaupunkiseudun rakennukset

Bädda in

Ingen förhandsgranskning tillgänglig just nu Klicka här för mer information

Ladda ned resursen

Ytterligare information

Senast uppdaterat
April 14, 2021
Skapat
April 14, 2021
Format
WFS
Licens
CC-BY-4.0

Teknisk tilläggsinformation

Namn
WFS gränssnitt
Koordinatsystem
SHA256
-