Huvudstadsregionens nattbelysning i satellitbilder

Rak eller reflekterad belysning (nW/cm2/sr) nerifrån och upp nattetid i huvudstadsregionen. Bilderna togs i maj 2014.

Materialet har slutförts i Decumanus-projektet med NOAA-satellitbilder som utgångsmaterial och har tagits fram av Eurosense, ett belgiskt företag specialiserat på geodatatjänster och som deltar i projektet.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Administratörens e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Geografisk täckning
Senast redigerat 13.09.2022
Visa ändringslogg
Skapad på 28.10.2015