Paikalliset ja muualle ulottuvat työnseisaukset Helsingissä 1907-1951


Aineisto sisältää tietoa paikallisista ja muualle ulottuvista työnseisauksista Helsingissä vuosina 1907-1951.

Huomioitavaa

 1. V. 1907-1930: Tietoihin ei sisälly 2 yleistä kunnallislakkoa.
 2. V. 1920: Tietoja puuttuu yhdestä työnseisauksesta.
 3. V. 1949: Lisäksi oli eri rakennusaloilla koko maan käsittäviä lakkoja, joista ei ole saatu erikseen Helsinkiä koskevia tietoja (lukuun ottamatta muuraustöitä).
 4. V. 1948: Lisäksi oli yksi koko maan käsittävä laivojen konemestareiden lakko, josta ei ole saatu erikseen Helsinkiä koskevia tietoja.
 5. V. 1947: Lisäksi oli 1 jäänsärkijä- ja 1 laivalakko, 1 myllyjä ja 1 happikaasutehdasta koskeva lakko sekä 1 sukeltajien, 1 veturinkuljettajien ja 1 virkamiesten lakko, josta ei ole saatu erikseen Helsinkiä koskevia tietoja.
 6. V. 1946: Lisäksi 2 merimieslakkoa ja 1 sukeltajien lakko, josta ei ole saatu erikseen Helsinkiä koskevia tietoja.
 7. V. 1945: Lisäksi 1 ravintolalakko, josta ei ole saatu erikseen Helsinkiä koskevia tietoja.
 8. Vuosina 1942 - 44 ei ollut työnseisauksia.
 9. V. 1950: Lisäksi oli koko maan käsittäviä lakkoja metalliteollisuudessa, veturimiesten työaloilla ja valtion laivoilla, josta ei ole saatu erikseen Helsinkiä koskevia tietoja.
 10. V. 1951: Lisäksi 1 veturimiesten, 1 laivojen konemestareiden, 1 jäänsärkijöiden miehistön ja 1 putkityöläisten lakko, joista ei ole saatu erikseen Helsinkiä koskevia tietoja.
 11. Työnseisaukset on laskettu siihen kuukauteen ja vuoteen, jolloin ne alkoivat.
 12. Muille paikkakunnille ulottuneiden työnseisausten kestämisaikaa/pituutta koskevat tiedot kohdistuvat ainoastaan Helsinkiin.

Lähteet

 1. V. 1907-24: Tilastollinen vuosikirja 1925 (taul. 258-259)
 2. V. 1925-30: Tilastollinen vuosikirja 1931 (taul. 246-247)
 3. V. 1931-37: Tilastollinen vuosikirja 1938 (taul. 259-260)
 4. V. 1938-41: Tilastollinen vuosikirja 1942/43 (taul. 244-245)
 5. V. 1945-49: Tilastollinen vuosikirja 1950 (taul. 222)
 6. V. 1950-51: Tilastollinen vuosikirja 1953 (taul. 225)

HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.

Dataresurser (2)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
 1. http://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/pdf/16_01_11_Tyopapereita_1_Vartiainen.pdf
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Den ansvarigas e-post kaupunkitieto@hel.fi
Den ansvarigas webbplats http://aluesarjat.fi/
comments powered by Disqus