Paimion pilaantuneet maa-alueet

Lounaispaikan INSPIRE-tiedostopalvelu

Av datasmängdens sammandrag

Paimion pilaantuneet maat kohteina: selvitetyt, puhdistetut.

Källa: Paimion pilaantuneet maa-alueet

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XML
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Data senast uppdaterad 2 augusti 2015
Metadata senast uppdaterad 2 augusti 2015
Skapad 2 augusti 2015
SHA256 -