Hushåll med grundläggande utkomststöd

Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten Hushåll med grundläggande utkomststöd i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller information om antalet hushåll med grundläggande utkomststöd bl.a. enligt hushållstyp. Materialet innehåller uppgifter från och med 2017 på både månads- och årsnivå.

Som ett hushåll med grundläggande utkomststöd betraktas ett sådant hushåll enligt familjebegreppet i lagen om utkomststöd som under granskningsperioden fått ett stödbelopp som är större än noll. Hushållstypen förblir densamma så länge som den sökande och hens eventuella partner förblir desamma.

Förutom typen av hushåll har man i materialet som egna undergrupper delat in de hushåll där den sökande eller hens partner är under 25 år och övriga hushåll.

Uppgiften om region baserar sig på hushållsmedlemmarnas primära vistelsekommun (s.k. statistisk kommun). På årsnivå räknas hushållet med i alla de kommuner som medlemmarna vistas i under perioden. På riksnivå har varje hushåll dock summerats i materialet endast en gång.

Materialet på årsnivå beaktar hushållets typ och att den sökande eller partnern är under 25 år endast enligt uppgifterna vid den senaste utbetalningen under perioden.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Fpa (Folkpensionsanstalten)
Administratörens e-post
  1. tilastot@kela.fi
Administratörens webbplats https://tietotarjotin.fi/tilastodata/2242438/avoin-data
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 15.02.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 15.03.2023