Pirkanmaan maakuntakaavayhdistelmä yhtenäisessä tietomallissa

https://geoserver.lounaistieto.fi/geoserver/hame_pirkanmaa/ows?service=wfs&version=1.1.0&request=GetFeature&typeName=pirkanmaa_m05004_aluevaraukset,pirkanmaa_m05004_kaavan_ulkoraja,pirkanmaa_m05004_osa_alueet,pirkanmaa_m05004_pisteet,pirkanmaa_m05004_viivat&outputFormat=shape-zip&format_options=filename:Pirkanmaan_mkkaava2040_yhttietomalli.zip

Av datasmängdens sammandrag

Pirkanmaan maakuntakaavayhdistelmä HAME-tietomallin mukaan visualisoituna.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on koko maakunnan yhteinen, yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Se sisältää kartalla esitettävän kuvauksen alueiden käytöstä ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen periaatteista. Kaavassa ratkaistaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät alueiden käytön kysymykset.

Kaavan on laatinut Pirkanmaan liitto yhteistyössä maakunnan viranomaisten, yritysten, yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. Pirkanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan 27.3.2017, jonka jälkeen maakuntahallitus määräsi sen tulemaan voimaan 29.5.2017.

Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 paikkatietoaineisto on Pirkanmaan maakunnan kattava vektorimuotoinen aineisto, joka sisältää piste-, viiva- ja aluemuotoisia kohteita, joiden merkinnät, määräykset ja visualisointi ovat lueteltuna Kaavamerkinnät ja -määräykset -julkaisussa. Aineiston ominaisuustiedot sisältävät myös mm. kaavamerkinnän nimen, kirjainlyhenteen ja kohteen nimen.

Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 aineistoon sisältyy lisäksi myös seuraavat julkaisut: kaavaselostus, maakuntakaavan vaikutusten arviointi ja liitekartat.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 soveltuu käytettäväksi mm. maankäytön suunnitteluun liittyvissä tehtävissä.

Källa: Pirkanmaan maakuntakaavayhdistelmä yhtenäisessä tietomallissa

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format WFS
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 29 augusti 2023
Metadata senast uppdaterad 29 augusti 2023
Skapad 29 augusti 2023
SHA256 -