Pohjois- ja Keski-Euroopan lumenpeittoala 2014 alkaen / Fractional Snow Cover for the Northern and Central Europe since 2014


[FI] Satelliittikuvilta seurataan Pohjois- ja Keski-Euroopan lumenpeittoalaa päivittäin Terra satelliitin MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) -instrumentin aineistoa hyödyntäen. Pohjoisimmilta alueilta ei saada tietoa lumipeitteestä kaamosaikaan vähäisen valon vuoksi. Myös pilvet estävät näkyvyyden maan pinnalle ja lumenpeittoala saadaan vain pilvettömiltä alueilta. Lumikartta kertoo 500 metrin pikselikoossa lumen peittämän alueen prosentteina pikselin pinta-alasta. Lumen peittoalatieto saadaan SYKEssä kehitetyn SCAmod -algoritmin avulla. SCAmod -mallissa satelliitin vihreän valon alueelta mittaama heijastussuhde eli reflektanssi (MODIS kanava 4) kohteesta ilmaistaan lumenpeittoalan funktiona. Kyseessä on "lumi maan pinnalla" -tieto, jossa latvuston olemassaolo on huomioitu lumisuuden laskennassa ja melko tiheidenkin metsien tapauksessa maan pinnan lumenpeittoprosentti saadaan laskettua. Aineisto koostuu vuodesta 2014 alkaen tehdyistä päivittäisistä lumenpeittoala tulkinnoista. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).


[EN] Satellite remote sensing is used to monitor the fractional snow cover in the Northern and Central Europe on a daily basis using Terra/MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) satellite images. From the northernmost areas, fractional snow cover information is not available during the polar night due to the low light conditions. Clouds also obscure visibility to the earth’s surface. The resolution of the images is about 500x500 m. The fractional snow cover map shows the snow-covered area as a percentage of the pixel area. The retrieval of snow maps employs the SCAmod algorithm by SYKE. In SCAmod model, the at-satellite observed reflectance (MODIS band4) from a target is expressed as a function of the snow fraction. The percentage describes ‘snow on the ground’, in which the existence of canopy is taken into account in the calculation and, even in the case of dense forests, the percentage of snow on the ground is calculated.


WMS-palvelin / WMS service endpoint: https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/eo/wms

WMS-taso / WMS layer: EO_FSC

Aineistoa on tuotettu vuodesta 2014 alkaen TARKKA -palveluun.

Dataresurser (4)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Lisätietoja: https://wiki.tiimeri.fi/pages/viewpage.action?pageId=70192865

Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 01.02.2014
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  Typ av datamängd Open data
  Internationella jämförelser
  Status Aktiv
  Ansvarig för datamängd Suomen ympäristökeskus
  Den ansvarigas e-post eotuki@syke.fi
  Den ansvarigas webbplats https://www.syke.fi
  comments powered by Disqus