Postinumeroalueittainen avoin tieto (Paavo)

Paavo - Postinumeroalueittainen avoin tieto sisältää seuraavat paikkatietoaineistot:

1) Paavo-postinumeroalueet 2) Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 3) Paavo-tilastoaineisto (103 muuttujaa) yhdistettynä postinumeroalueittaiseen kartta-aineistoon

Kartta-aineistosta on kaksi eri versiota: karttavisualisointia varten rantaviivalla leikattu versio (1) ja merialueille ulottuva lähinnä tilastotuotantoa varten tuotettu versio (2). Kartta-aineistot sisältävät postinumeroalueiden pinta-alat sekä postinumeroalueille määritellyt kuntatunnukset.

Paavo-tilastoaineisto (3) sisältää tietoja asukasrakenteesta, koulutusasteesta, asukkaiden ja talouksien tuloista, talouksien koosta ja elämänvaiheesta, rakennuksista ja asunnoista, työpaikoista sekä asukkaiden pääasiallisesta toiminnasta. Tilastoaineisto on saatavilla myös PxWeb-tietokantana (http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Postinumeroalueittainen_avoin_tieto/). Aineisto on tietosuojattu. Suojattu tieto on merkitty -1:llä.

Uudet tiedot päivitetään vuosittain tammikuussa. Kaikkien vuosien aineistojen muuttujakuvaukset löytyvät sivulta: http://tilastokeskus.fi/tup/paavo/paavon_aineistokuvaukset.html.

Tietoja käytettäessä on noudatettava yleisiä käyttöehtoja: http://tilastokeskus.fi/org/lainsaadanto/copyright.html.

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Original dataset Link to harvested dataset
Ansvarig Statistikcentralen
Den ansvarigas e-post
  1. erityispalvelut@stat.fi
Last modified 02.11.2022
Visa ändringslogg
Created on 25.01.2022

Give feedback

comments powered by Disqus