Materialet Öppna data om järnvägsmaterielregistret

Materialet Öppna data om järnvägsmaterielregistret innehåller registreringsdata och tekniska data om de materielenheter som är registrerade för Finlands bannät i Traficoms materielregister.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Transport- och kommunikationsverket Traficom
Administratörens e-post
  1. avoindata@traficom.fi
Administratörens webbplats https://www.traficom.fi
Länkar till mer information
  1. https://tieto.traficom.fi/fi/tietotraficom/avoin-data
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 06.06.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 26.01.2018