Luftkvalitet i realtid vid HRM:s mätstationer för luftkvalitet

Kartnivån visar luftkvaliteten i realtid som ett index för luftkvaliteten på Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) fasta och mobila mätstationer. Mätresultatet uppdateras varje timme.

HRM spårar luftkvaliteten i storstadsområdet och någon annanstans i Nyland med olika kontinuerliga mätningar på 13 platser. Åtta av mätstationerna är permanenta (Lojo, Mannerheimvägen, Mäkelänkatu, Alberga, Dickursby, Botby, Berghäll och Luk) och platsen för fem byten vårt 1-2 år. Luftkvaliteten mäts kontinuerligt i områden som påverkas av transport och små bränningar samt i bakgrundsområden som Luke och Kallio. Läs mer om luftkvalitets- och luftkvalitetsindex här.

Uppgifterna kan nås via HRM:s öppna WMS/WFS-gränssnitt. Namnet på kartnivån i gränssnittet är ”Ilmanlaatu nyt”. Mer information om HRM:s öppna gränssnitt. Uppgifterna finns även på HRM:s karttjänst med öppna data.

Ilmanlaatu nyt nivå funktion:

 • Mittausasema = Mätstation: Mätstationens namn, beskrivning av mätmiljön
 • Aika = Tid: Datum och tid för mätresultatet
 • Ilmanlaatuindeksi = Luftkvalitetsindex: Luftkvalitetsindex för den aktuella timmen (c. Klassificering av kartförklaringen eller nedan, klassificering av luftkvalitetsindex)
 • Mittausaseman_osoite = Mätning station address: Adress till platsen för mätstationen
 • Mittausaseman_numero = Mätstationsnummer

Klassificering av luftkvalitetsindex (symbolens färg och syfte):

 • Grön - Bra (0-50)
 • Gul - Tillfredsställande (51-75)
 • Orange - Undvikande (76-100)
 • Mörkröd - Dålig (101-150)
 • Lila - Very Dålig (151-)

Förhandsgranskning och nedladdning av material på HRM:s karttjänst.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Administratörens e-post
 1. avoindata@hsy.fi
Administratörens webbplats https://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
 1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/ilmanlaatu-nyt/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 13.09.2022
Visa ändringslogg
Skapad på 19.11.2020