S-57 aineisto

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin julkaisema S-57 muotoinen aineisto perustuu Traficomin ylläpitämään merikartta-aineistoon. S-57 on kansainvälisen merikartoitusjärjestön IHO:n määrittelemä tiedonsiirtoformaatti.

Aineisto ei korvaa navigoinnissa käytettävää virallista merikarttaa.

Aineisto soveltuu käytettäväksi esimerkiksi taustakarttana. Traficom ei vastaa aineiston käytöstä aiheutuvista vahingoista.

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Original dataset Link to harvested dataset
Ansvarig Transport- och kommunikationsverket Traficom
Den ansvarigas e-post
  1. copyright@traficom.fi
Last modified 02.11.2022
Visa ändringslogg
Created on 06.08.2014

Give feedback

comments powered by Disqus