SADe -ohjelma/RYPK, yhteentoimivuuden kuvaukset, kunnan kiinteistötoimitukset

Yhteentoimivuuden kuvaus, 1.0.3 XML

XML -skeema kunnan kiinteistötoimituksille, versio 1.0.3

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XML
clean
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Data senast uppdaterad 20 november 2015
Metadata senast uppdaterad 20 november 2015
Skapad 20 november 2015
SHA256 b65b7cb2c6d29ac071cd82b5627230b9bf8c17fedabf86a6ef5bd1891d389be9