SADe -ohjelma/RYPK, yhteentoimivuuden kuvaukset, maa-ainesluvat

Yhteentoimivuuden kuvaus, 2.2.1 HTML

HTML -muotoinen skeeman dokumentti maa-ainesluville, versio 2.2.1

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format HTML
clean
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Data senast uppdaterad 11 november 2015
Metadata senast uppdaterad 11 november 2015
Skapad 11 november 2015
SHA256 94182062f5e961810557c531ebf8ee76451bc6bac0d5151a994122d82acacf10