SADe -ohjelma/RYPK, yhteentoimivuuden kuvaukset, maa-ainesluvat

Yhteentoimivuuden kuvaus, 2.2.1 XML

XML -skeema maa-ainesluville, versio 2.2.1

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XML
clean
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Data senast uppdaterad 11 november 2015
Metadata senast uppdaterad 11 november 2015
Skapad 11 november 2015
SHA256 27073d1bf948db78c9435868f830f31a6f3d13bd4a5d48d30c09fad8fb796762