Sähköisen arkistointipalvelun tietoturvavaatimuksia

Sähköisen arkistointipalvelun tietoturvanäkökohtia

Av datasmängdens sammandrag

Koko julkiselle hallinnolle (valtio ja kunnat) on suunniteltu yhteistä sähköistä arkistointipalvelua sekä määräajan että pysyvästi säilytettävälle aineistolle. Aineisto voi olla julkista tai STIV ja STIII -tasoista. Tässä raportissa selvitetään erityyppisten aineistojen tietoturvavaatimukset arkistoinnille ja hahmotella kustannus-tehokkaita ratkaisuvaihtoehtoja. Raportti on SAPA-työryhmän jatkotoimia.

Källa: Sähköisen arkistointipalvelun tietoturvavaatimuksia

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format PDF
clean
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Data senast uppdaterad 25 april 2017
Metadata senast uppdaterad 25 april 2017
Skapad 25 april 2017
SHA256 0e40e095b8a79aa0087c7ae4b632f6c16b0bf636d988da59e44d3af7903fc21d