Sähkön käyttö pääkaupunkiseudulla

Elförbrukning i huvudstadsregionen

Av datasmängdens sammandrag

Material innehåller information om volymen av el som används i huvudstadsregionen och fördelningen av förbrukningen per sektor (bostäder, tjänster, industri, elvärme, järnvägstransporter) för 1990 och 2000-2022. Förutom den totala förbrukningen visas elförbrukningen i huvudstadsregionen per invånare.

Källa: Sähkön käyttö pääkaupunkiseudulla

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLSX
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 29 maj 2019
Metadata senast uppdaterad 17 oktober 2023
Skapad 29 maj 2019
SHA256 -