Sorateiden kelirikko

https://suomenvaylat.vayla.fi/

Av datasmängdens sammandrag

Kelirikkoinventointi tuottaa vuosittaisen poikkileikkauksen kelirikkotilanteesta valtion sorateillä manuaalisella visuaaliseen havaintoon perustuvalla inventoinnilla. Tiedoista saadaan runko- ja pintakelirikon vakavuusaste (1-4 asteikolla) tiesoitteeseen sidottuna metrin tarkkuudella. Kertoo soratien kunnosta tien rungon vaurioitumisesta kerättävän tiedon pohjalta, käytetään apuna sorateiden ohjelmoinnissa ja kuntotilan seurannassa.

Källa: Sorateiden kelirikko

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format okänd
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 21 december 2023
Metadata senast uppdaterad 21 december 2023
Skapad 21 december 2023
SHA256 -