Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Datamaterialet innehåller antalet yrkesutbildade med yrkesrättigheter som varit giltiga enligt centralregistret den sista dagen i föregående året (materialet är delat i två åldersgrupper: under 65 år, och 65 och äldre). En enskild registrerad kan ha flera samtidigt giltiga yrkesrättigheter. Centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården innehåller inte uppgifter om arbete eller tjänst. Ytterligare information finns på Valviras webbsidor: https://valvira.fi/sv/social-och-halsovard/yrkesrattigheter Datamaterialet uppdateras årligen. Koder som används i olika register inom social- och hälsovården publiceras på nationell webbsida: https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-list-page.xhtml

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
Administratörens e-post
  1. terhikki@valvira.fi
Länkar till mer information
  1. https://valvira.fi/sosiaali-ja-terveydenhuolto/ammattioikeudet
  2. https://valvira.fi/avoin-data
  3. https://www.valvira.fi/
  4. https://valvira.fi/sv/social-och-halsovard/yrkesrattigheter
  5. https://valvira.fi/sv/oppna-data
  6. https://valvira.fi/sv/framsida
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 24.01.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 06.04.2021