Sotkamon suunnittelutarvealueet

Sotkamon kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty 26.10.2015 ja se on tullut voimaan 4.1.2016. Suunnittelutarvealueita ovat suoraan lain nojalla sellaiset alueet, joiden käyttöön liittyen on tarvetta ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten esim. erilaisiin kunnallisteknisiin töihin.

Suunnittelutarvealueita ylläpidetään MapInfo-formaatissa, taustakarttana käytetään Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa.

Aineisto päivitetään muutaman vuoden välein, jos alueet muuttuvat.

Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK28.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Originell datamängd Link to harvested dataset
Administratör Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
Administratörens e-post
  1. kirjaamo@sotkamo.fi
Senast redigerat 15.05.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 27.03.2007