Suomen eläkkeensaajat ja keskimääräiset eläkkeet

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin Suomen eläkkeensaajat ja keskimääräiset eläkkeet. Aineistossa on vuoden lopun tiedot vuodesta 2003 alkaen.

Aineistossa on tietoja kansan- ja /tai työeläkejärjestelmän eläkkeensaajien lukumäärästä ja keskimääräisistä kokonaiseläkkeistä. Mukana ovat myös ulkomaille maksetut eläkkeet. Tietoja on etuuden, sukupuolen, ikäryhmän, eläkejärjestelmän, asuinmaan sekä asuinkunnan mukaan luokiteltuina.

Eläkkeensaajia aineistossa ovat henkilöt, joille on maksettu tilastointikuukauden aikana tilastointikuukauteen kohdistuvaa eläkettä kansan- ja /tai työeläkejärjestelmästä. Kokonaiseläke voi koostua kansaneläkkeestä ja työeläkkeestä sekä niihin liittyvistä liikennevakuutuslain, työtapaturma- ja ammattitautilain sekä sotilastapaturma- ja palvelussairaus­lakien mukaan maksetuista eläkkeistä tai takuueläkkeistä. Kokonaiseläkkeeseen sisältyvät myös lapsikorotukset, rintamalisät sekä vuoteen 2007 saakka eläkkeensaajien asumistuet ja hoitotuet.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Fpa (Folkpensionsanstalten)
Administratörens e-post
  1. tilastot@kela.fi
Administratörens webbplats https://tietotarjotin.fi/tilastodata/2242438/avoin-data
Länkar till mer information
  1. https://tietotarjotin.fi/tilastodata/1021576/avoin-data-suomen-elakkeensaajat-ja-keskimaaraiset-elakkeet
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 28.05.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 21.05.2024