Suosituimmat etunimet syntymävuosittain ja kunnittain

Väestötietojärjestelmästä on poimittu suosituimpia etunimiä koskevat nimiluettelot syntymävuosittain (1969-2019) ja kunnittain. Joka kunnan osalta on kerrottu vuosittain yksi suosituin naisen nimi ja yksi suosituin miehen nimi, joka on annettu lapselle ensimmäiseksi etunimeksi. Luettelossa on kerrottu myös näiden suosituimpien nimien kappalemääräiset esiintymät kunnittain. Tietosuojasyistä etunimiä, joita on alle kymmenen kappaletta ei esitetä luetteloissa. Joidenkin kuntien osalta voi tietyiltä vuosilta tieto suosituimmasta nimestä puuttua ja syy on, että nimen on saanut alle kymmenen henkilöä.

Etunimiaineisto on jaettu miesten ja naisten nimiksi sen mukaisesti, miten nimet esiintyvät väestötietojärjestelmässä eri sukupuolta olevilla henkilöillä.

Dataresurser (3)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. vrk.viestinta@vrk.fi
Den ansvarigas webbplats www.dvv.fi
Länkar till mer information
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 13.03.2020
Visa ändringslogg
Created on 31.07.2019

Give feedback

comments powered by Disqus