SYKE Korkeus WMS


WMS-palvelu sisältää INSPIRE-direktiivin Liite II/Korkeus-ryhmään kuuluvat seuraavat SYKEn aineistot: Järvien syvyysaineisto. Aineistot eivät ole INSPIREn tietotuotemäärittelyn mukaisia. Aineistot kuuluvat SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Dataresurser (0)

Datamängden saknar data. Be den ansvariga för datamängden att lägga till data.

Mer information

Fält Värde
Keywords
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  Typ av datamängd Interoperability tools
  Internationella jämförelser
  Ansvarig för datamängd Suomen ympäristökeskus
  Den ansvarigas e-post gistuki.syke@ymparisto.fi
  Den ansvarigas webbplats
  comments powered by Disqus